SvenskaEnglish

Arbetsorganisation

Arbetsorganisation är att mänskliga behov harmoniserar med verksamhetens system

 För oss handlar Arbetsorganisation om att skapa bättre och effektivare arbeten genom
 att dels utveckla arbetet och arbetsuppgifterna och dels öka förståelsen för verksamheten.

 Förståelsen för system och teknik tillsammans med kompetens och lärande är vad vi kallar
 en god arbetsorganisation.

 Viktiga komponenter för oss är:

  •  Motivation och delaktighet fås när arbete innehåller variation och handlingsutrymme och när det finns harmoni i ansvar/befogenheter
  • God kunskap om verksamhet och kundkrav stärker kvalitén i de enskilda produktionsstegen och i de interna och externa kund-leverantörs-förhållandena
  • I en god arbetsorganisation finns ett lärande, ett livslångt lärande