SvenskaEnglish
Arne Nilsson

ARNE NILSSON

Egna ord: Jag är systemvetare med inriktning mot produktions- och organisationsutveckling. Den inriktningen har jag kombinerat med en användarnära pedagogik inom olika tillverkande och tjänsteproducerande företag - både som anställd och på konsultbasis. Under en period på 1980-talet hade jag gruppchefsbefattning inom ett konsultföretag med inriktning mot IT, ledar- och organisationsutveckling.

1991 rekryterades jag till Linköpings universitet och ITA som uppdragsledare inom verksamhetsutveckling i såväl små och stora som större företag - och även offentliga organisationer. Jag har också anlitats som basgruppshandledare och resursföreläsare inom Psykologprogrammet vid Linköpings universitet.

På ITA har jag huvudansvaret för vårt framgångsrika ledarutvecklingsprogram och driver också flera olika partsgemensamma uppdrag samt projekt kring organisationsutveckling - med delaktighet och konkreta resultat som "lysord". Tillsammans med Lasse är jag behörig att genomföra beteendeanalyser enligt IPU Profilanalys.

Sagt av andra: Arne är ITA Utveckling ABs vd och håller ihop alla frågor som finns omkring oss och där hans sociala begåvning och entusiasm kan få gott om utrymme. Han är något av en spindel i vår verksamhet. En del av fritiden ägnar Arne åt andra ledaruppdrag - som gympaledare. Han gillar också att paddla kajak.

<< Tillbaka