SvenskaEnglish
Martin Hedman

MARTIN HEDMAN

Egna ord: Jag är civilingenjör inom Industriell ekonomi med inriktningen industriell organisation. Efter min examen fortsatte jag att jobba på Linköpings universitet - bland annat med utveckling av civilingenjörsutbildningarnas kurser i industriell produktion, produktionsorganisation och industriell organisation. Jag har även varit studierektor för området Industriell organisation - och gått min forskarutbildning där.

ITA kom till i form av en egen centrumbildning vid Linköpings universitet i mitten av 1980-talet och jag var med som en av grundarna. Utgångspunkten var behoven att praktiskt kombinera den teknik som användes med en väl fungerande och effektiv arbetsorganisation, behov som uttrycktes i alla de industriföretag som besöktes i kurser för civilingenjörsstudenterna. 

På konsultbasis har jag genom åren arbetat med organisatoriska utvecklingsprojekt och deltagit i partsgemensamma nationella och nordiska utvecklingsuppdrag. Mina uppdrag som nationell koordinator för Industriella UtvecklingsCentra (IUC), ett nätverk av industriägda regionala bolag, med uppgiften att stödja produkt-, kompetens- och teknikutveckling samt nyetablering i små och medelstora företag har gett mig ett mycket stort nationellt nätverk av företag och organisationer.

Sagt av andra: Martin står för energi, strategi och vältalighet vilket gör att han ofta blir motorn i större projekt och uppdrag. Den energin går nog också igen i motorcyklar, skidåkning och bilar. Han gillar att se resultat som är bra för de berörda.

<< Tillbaka