SvenskaEnglish
Våra verktyg

Kostnadseffektiv företagsutveckling


ITA har under senare år i olika former samarbetat med, framförallt, små och medelstora företag där grunden för långsiktiga och uthålliga utvecklingsarbeten skapats. Detta har byggt på ett processinriktat arbetssätt där kombinationen människa, teknik och organisation fokuserats.
Ett exempel är projektet 'Hållbar Utveckling och Konkurrenskraft'. Läs gärna mera kring detta under Arbetsorganisation.