SvenskaEnglish

Samarbetspartners

ITA Utveckling har sedan starten på 1980-talet som en enhet inom uppdragsverksamheten tillhörande Linköpings Universitet, sökt och etablerat kontakter med andra universitet och högskolor. ITA har som en del av verksamheten erbjudit och genomfört utbildningar i form av öppna kurser inom ämnesområdet teknik och arbetsorganisation.
I olika typer av utredningsuppdrag så har också kontakter och samarbeten med andra myndigheter, kommuner och regionförbund etablerats. I utvecklingsuppdrag i företag så har samarbeten, utöver de konkreta med företagsledning, lokala fackliga organisationer och anställda, också utvecklats med såväl fackliga som arbetsgivarorganisationer på central nivå. Exempel här är IF Metall samt Teknikföretagen.

När ITA Utveckling AB bildades 2008 så var det naturligt att fortsätta på den inslagna vägen. Befintliga kontakter och samarbeten utvecklades och nya kom till i och med bolagets inriktning på:
• Ledarskap
• Arbetsorganisation
• Utredningar
• Nätverk. Idag utgör samverkan med det nationella IUC-nätverket (Industriella UvecklingsCentra) en betydande del av ITA’s verksamhet.