SvenskaEnglish

Utredningar

Utan spaning, ingen aning

  ITA Utveckling har genom åren genomfört ett antal olika utredningar till både privata och offentliga kunder. Syfte har varit att på djupet beskriva och problematisera en speciell frågeställning eller få fram ett bättre beslutsunderlag för utveckling och förändring.

 Metodmässigt använder vi oss av flera tillvägagångssätt som till exempel enkäter, intervjuer eller specialutvecklade verktyg; till exempel ”Samhällsekonomisk kalkyl” eller GIA "GruppIntervjuAnalys".
Nätverk och samarbetspartners stärker vår möjlighet att få fram relevant beslutsunderlag.

Exempel på utredningar:
  • Djupintervjuer med högteknologiska företag för beskrivning av nyttan med universitetskoppling
  • Underlag för etablering av IUC-bolag nationellt
  • Uppdrag åt riksdagen för ökad kunskap om hur teknisk validering sker ute på företagen
  • Samhällsekonomiska kalkyler för nya eller befintliga verksamheter
  • ESF-projekt; "Lokala Förändringsledare i Östergötland" - ett projekt omfattande 5 östgötska företag