SvenskaEnglish

Våra metoder

Utgångspunkten i vårt arbete med utveckling av ledarskap och arbetsorganisation är övertygelsen om att gå från insikt till handling skapar attraktiva arbetsplatser och ger konkreta resultat!
En grundbult i ITA´s verksamhet är att vid olika typer av utvecklingsarbeten alltid sträva efter en partgemensam plattform. Vi har genom åren sett att en bred förankring och ett brett engagemang hos både fack och arbetsgivare ger det bästa och effektivaste resultatet.

 För att hjälpa våra kunder använder vi oss av olika metoder/verktyg. Några av dem ingår i den serie vi kallar "Se om-familjen" med fokus på effektivare relationer. Tjänsterna genomförs antingen relativt standardiserade eller direkt anpassade efter kundens verksamhet.

De två nedersta "produkterna" Samhällsekonomisk kalkyl och Tillväxtanalys genomförs i samarbete med IUC Sverige AB.